TÁRS Egyesület

„Nem vagyunk mindnyájan arra hivatottak, hogy rendkívüli dolgokat hajtsunk végre, hanem arra, hogy nagyon egyszerű, hétköznapi munkát végezzünk, rendkívüli szeretettel…” (Jean Vanier)

Belgium Geel nevű városában, a XIII. század óta a város lakói mentális problémákkal küzdő embereket fogadnak be saját otthonaikba. Ebben a városban képviselt hozzáállás megtaníthat bennünket arra, miszerint a pszichésen terhelt emberek is a társadalom részesei, és akár javunkra is válhat jobban megismerni őket.

Telefon:

06/52-477-696

Cím:

4200 Hajdúszoboszló, Baross utca 25/A

Képviseli:

Fülöpné Mezei Anikó Mária - Elnök

Bemutatkozás

Az egyesület célja:


– Szociális tevékenység, pszichiátriai betegek és fogyatékkal élők gondozása
– Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, kirekesztés csökkentése
– Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
– Kulturális tevékenység
– Rehabilitációs foglalkoztatás
Egyesületünk fontos céljának tekinti a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életminőségének emelését, anyagi és erkölcsi segítség nyújtását. További célkitűzése még a szervezetnek: Társadalmi felelősségvállalás, önkéntesség népszerűsítése.

– Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében szociális munkát végez: felvállalja pszichiátriai betegek és fogyatékkal élő felnőttek nappali intézményének működtetését.
– A szociálisan hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatását, integrációját, lehetőség szerinti leszakadásuk mérséklését, beilleszkedésük segítését, érdekeinek képviseletét.
– Lehetőségekhez mérten a családok anyagi segítését, helyzetük feltérképezését, megoldási lehetőségeinek kidolgozását, részükre életvitelt meghatározó tanácsadás nyújtását, továbbá az e kérdéskört tárgyaló bemutató rendezvényt, előadás, képzés szervezését, kiadványok megjelentetését és terjesztését, a tapasztalatcsere és önképzés elősegítését..
– A fogyatékos és pszichiátriai személy általános egészségi állapotának és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítását, állapotjavító és megőrző szolgáltatás közvetítését. Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítését.
– Az egészségesebb, hosszabb és teljesebb emberi élet biztosítása érdekében a biztonságos, tiszta és jó minőségű környezet kialakításának segítése.
– A kirekesztés csökkentése és az esélyegyenlőség növelése érdekében programok működtetése:

szabadidős programok szervezését, nyári táborok előkészítését és lebonyolítását. Turisztikai és kulturális programok, különféle rendezvények, családi- és egészség programok, előadások szervezése, ezeken az egyenjogú részvétel elősegítése.
– Munkanélkülivé vált személyek újbóli elhelyezkedésének segítését.
– Önsegítő csoportok működtetését és támogatását.
– Csökkent, illetve megváltozott munkaképességű emberek munkaterápiás, illetve rehabilitációs foglalkoztatása.
– Szociális projektek, és pályázatok elkészítése.
– A szociális munkában használható modellek kidolgozása, ezek gyakorlatba történő átültetése: szervezetfejlesztés, szakmai műhelyek, továbbképzések, workshopok szervezése, önkéntes programok, vállalati társadalmi felelősség erősítése: CSR akciók megvalósítása.
– Igényfelmérések, kompetencia mérések, szalmai tanulmánykötet, kiadványok készítése, szerkesztése.
– Kapcsolattartás és együttműködés más hasonló tevékenységű civil szervezetekkel és intézményekkel, szociális és egészségügyi ellátás intézményeivel és az Egyesület munkáját támogató szervezetekkel.
– Egyesületünk szociális szolgáltatásaival a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat célozza meg, feladatának tekinti ezen csoportok segítését, de szolgáltatásai szervezett formában bárki számára elérhetőek.

Társ honlap5
Társ honlap18

Intézményeink:

Társ Szociális Intézmény

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

 

A nappali ellátás célja elsősorban, a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére, akik saját otthonukban pszichés problémákkal élnek, biztosítson lehetőséget, a napközbeni tartózkodásra, kikapcsolódásra, igényeikre szabott ellátásra.
Célunk, hogy a pszichiátriai betegek, mentális problémákkal küzdők – a szociális szakemberek segítségével – a mindennapi életvitelükben komplex segítséget kaphassanak.

Az Intézménye nyitvatartási rendje:
Munkanapokon: 08.00 – 16.00
Telefon: 06 52-477-696

Elsődleges célkitűzésünk, problémákkal megtanuljunk együtt élni, az optimális, nyugodt élet segítése mellett a közösségbe való tartozás lehetőségét kínáljuk fel.


 mentális gondozással,
 igény szerint étkeztetés biztosításával,
 kézműves foglalkozásokkal,
 szellemi és szórakoztató tevékenységekkel,
 stressz kezelési módszerek elsajátításával,
 készségfejlesztéssel, erősségek, és lehetőségek feltérképezésével, személyes
élethelyzeteket blokkoló szokások megértése, életvitelre vonatkozó tanácsadással,
 szükség szerint egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítésével,
 hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtással,
 közösségi programokkal, pl. bográcsozás, kirándulásokkal

Elhivatott munkatársaink szakértelme maradéktalanul biztosítja az ellátást igénybevevők számára a

fejlesztő, megnyugtató környezetet és a személyes komfortot.

Szakmai meggyőződésünk, hogy tevékenységünkkel megakadályozzuk a pszichiátriai
betegséggel élő személyek állapotromlását, képességeik fejlesztésével erősítjük önbecsülésüket,

önismeretüket.

Mindenkori célunk, hogy ellátottjaink jól érezzék magukat, kikapcsolódjanak, újra
megbarátkozzanak az őket körülvevő világgal, és minél több élménnyel gazdagodjanak.

Galéria

Társ honlap20
Társ honlap18
Társ honlap8
Társ honlap12

Kapcsolat

Telefon: 06/52-477-696

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Baross utca 25/A

Együttműködő partnereink

Pályázatok