KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT
Társ Egyesület
TÁMOGATOTT LAKHATÁS ÉS SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE A
TÁRS EGYEÜLETNÉL
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
443,75 MILLIÓ FORINT
EFOP-2.2.25-22-2022-00035

A kedvezményezett neve: Társ Egyesület
A projekt címe: Támogatott lakhatás és szociális alapszolgáltatás
fejlesztése a Társ Egyesületnél
A szerződött támogatás összege: 443.749.766 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A támogatást igénylő Társ Egyesület célja a – Szociális tevékenység, pszichiátriai
betegek és fogyatékkal élők gondozásának támogatása, – Hátrányos helyzetű
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a kirekesztés csökkentése

 • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
  tevékenység elősegítése, – Kulturális tevékenység támogatása, – Rehabilitációs
  foglalkoztatás elősegítése, – A lakossági környezettudatos szemlélet
  kialakításának elősegítése.
  Egyesületünk fontos céljának tekinti a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
  életminőségének emelését, anyagi és erkölcsi segítség nyújtását. További
  célkitűzése még a szervezetnek: Társadalmi felelősségvállalás, önkéntesség
  népszerűsítésének támogatása.
  Az Egyesület jelenleg működtet egy 30 férőhelyes pszichiátriai betegek nappali
  ellátását.

Az Egyesület jelen projekt keretében Hajdúszoboszló Város területén valósította
meg a beruházást.
A fejlesztés által javul a támogatott lakhatás hozzáférhetősége, az önálló életvitel
támogatása, mely magában foglalja a lakhatási szolgáltatás bővítését és a
támogatott lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatási gyűrűt biztosító
alapszolgáltatások kapacitásának bővítését. A fejlesztés által lehetősége nyílik az
igénybe vevőknek arra, hogy az intézményi elhelyezést, az intézményi léttel járó
hospitalizációs ártalmakat elkerüljék. A program segíti és támogatja az önálló
életvezetést.
A projekt keretében megvásárlásra és felújításra/átalakításra került négy
ingatlanban támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatása, illetve szociális
alapellátási férőhelyek kerültek kialakításra.
A feladatellátás jellegéből adódóan az ingatlanok akadálymentes használata
biztosított.
A fejlesztés négy ingatlanban valósult meg (Hajdúszoboszló, Gázláng u. 9., Zrínyi
u. 5., Könyök u. 4. és Rákóczi u. 103.)
A fejlesztés keretében az alábbi új férőhelyek kialakítása valósult meg:
Támogatott lakhatás – 24 férőhely
Támogató szolgáltatás – 10 férőhely
Nappali ellátás – 18 férőhely
A támogatott lakhatás keretében 18 férőhely fogyatékos személyek, 6 férőhely
pszichiátriai betegek részére kerül kialakításra.
A projekt keretében került beszerzésre a fenti szolgáltatások nyújtásához
szükséges eszközök, valamint egy speciálisan átalakított, 8+1 férőhelyes, diesel
gépjármű is (támogató szolgálathoz).
A projekt keretében soft tevékenységek is megvalósultak, ami a lakók és a
dolgozók felkészítését segítve komplexebbé tette a programot.
Soft tevékenységek:

 • érzelmi intelligencia fejlesztése
 • mozgásterápia
 • felkészítés önálló életre nevelés

A projekt sikeres megvalósítása érdekében az Egyesület együttműködött a
Hangaszál Egyesülettel (támogatott lakhatást nyújtó szolgáltató) és a
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületével (célcsoport szerint
releváns érdekképviseleti szerv).
Projekt keretében kizárólag támogatható tevékenységek valósultak meg.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a Társ
Egyesület 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós
támogatásban részesült
A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.25-22-2022-00035
A projekt megvalósításának befejezése: 2023.12.15.

Leave a Reply